En la presentació de la segona onada del 2010 del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, realitzada aquest dilluns al matí, també s’ha presentat l’estudi L’esport en la societat mediàtica, que analitza el consum de temàtica esportiva a diaris, revistes i ràdios. Així, si la premsa generalista ha perdut un 5,4% d’audiència el darrer any, els diaris esportius han augmentat la seva audiència un 16,9%, i compten amb 910.000 lectors, el 14,2% de la població catalana.

Per explicar aquest augment, el director tècnic del Baròmetre, Lluís Tolosa, ha apuntat dues línies d’hipòtesi: els èxits esportius del FC Barcelona i l’alt índex d’atur, que pot provocar més temps lliure i més ganes d’evadir-se.

L’estudi s’ha fet amb dades extretes a partir d’una mostra de 30.57 entrevistes realitzades a les llars catalanes entre març del 2009 i el febrer del 2010 (és a dir, el període que abastava la primera onada del Baròmetre del 2010).

Del 42,1% (2.701.000) que consumeix premsa diària, el 28,1% (910.000) és lector de premsa esportiva (xifra que representa el 14,2% dels catalans), mentre que el 70,8% (2.288.000) dels lectors de diaris llegeix premsa d’informació general (un 35,6% de la població) i l’1,1% (35.000) llegeix premsa econòmica (un 0,5% de catalans).

En els darrers 14 mesos (de gener del 2008 al febrer del 2010), el consum de premsa diària ha baixat un 2,5%. En el cas dels diaris generalistes la caiguda ha estat d’un 5,4%, i en els econòmics un 3,6%. La premsa esportiva és l’única que augmenta en aquest període, concretament un 16,9%.

El Mundo Deportivo és el diari esportiu més llegit amb 464.000 lectors, que suposen un augment del 28,9% respecte a les dades de 14 mesos enrere. El segueixen l’Sport amb 363.000 lectors (un 25,2% més), Marca amb 203.000 (+46%), As amb 139.000 (+25,5%), i El 9 Esportiu de Catalunya amb 50.000 (un increment del 51,9%).

Hàbits de consum

El 32% dels lectors de premsa esportiva la compra, pel 36% dels de premsa d’informació general; mentre que el 2% n’és subscriptor (contra el 9% dels diaris generalistes), i el 66% diu que han obtingut l’exemplar perquè l’han trobat (per un 54% de la premsa generalista). Aquestes xifres destaquen pel fet que la premsa esportiva és gairebé tota de pagament, mentre que entre els diaris generalistes hi ha molta més oferta de premsa gratuïta.

La freqüència d’exemplars consumits entre setmana deixa palesa que el lector de premsa esportiva té una fidelitat més alta: el 13% consumeix entre 6 o 7 exemplars a la setmana, pel 12% el de diaris generalistes, i els mateixos percentatges es repeteixen entre els que en consumeixen entre 4 o 5 a la setmana. Els que en consumeixen 2 o 3 són el 32% de lectors esportius i el 30% de generalistes, mentre que els que en consumeixen 1 de sol són el 27% contra el 28%, i els que diuen que no en van consumir cap la darrera setmana són el 15% dels esportius pel 18% dels generalistes.

En quant al temps dedicat a llegir premsa esportiva, és menor que el dedicat a la premsa generalista: un 35% dels lectors de premsa esportiva hi dedica menys de 15 minuts, per un 22% del lector de premsa generalista; un 46% entre 15 i 29 minuts, contra el 43% de la generalista; un 13% entre 30 i 44 minuts, per un 20% el lector de diaris d’informació general; un 5% entre 45 minuts i una hora, pel 10% de la generalista), i un 1% d’1 a 2 hores, per un 4% de la generalista.

Els lectors de revistes esportives són més fidels

Del total de lectors de revistes, 4.160.000 persones (el 64,8% de la població), 196.000 (un 2,5%) ho són de publicacions esportives. Si es té en compte la procedència, el 54% dels lectors de revistes esportives afirma que l’han comprat (el 45% en el cas conjunt de revistes) i l’11% hi està subscrit (pel 6% del global de publicacions), mentre que el 35% afirma que ha trobat la publicació (pel 48% dels lectors de revistes en conjunt).

Els lectors de revistes esportives dediquen a la lectura més temps que les revistes en general. El 46% les llegeixen durant menys de 30 minuts, pel 58% en el cas del conjunt de revistes; el 54% destina a la lectura més de 30 minuts, pel 14% en global; el 26% hi destina entre 30 i 44 minuts, pel 23% global; el 14% entre 45 minuts i 1 hora, per l’11% en el conjunt de revistes; el 10% hi dedica entre 1 i 2 hores, pel 6% global; i el 4% hi destina més de dues hores, pel 3% en el cas conjunt de revistes.

Tenint en compte la freqüència de consum de les publicacions, el lector de revistes esportives és més fidel que l’habitual en el consum de revistes en general. En concret, el 17% dels lectors de publicacions esportives ha llegit tots els exemplars editats (pel 15% del lector mig de revistes), el 19% ha disposat d’entre 3 i 5 exemplars (davant el 15% del total) i el 31% ha llegit dos exemplars (pel 29% conjunt).

Un 11,9% de radiooients escolten programació esportiva

A Catalunya, la ràdio té una audiència diària de 3.353.000 persones (un 52,2% de la població), dels quals 490.000 (un 11,9%) escolta programació esportiva. La resta del pastís se’l reparteixen la ràdio musical amb 1.962.000 oients (47,5%), d’informació general amb 1.429.000 oients (34,6%) i ràdio informativa amb 145.000 (3,5%).

Si es té en compte el lloc on s’escolta la ràdio, els continguts esportius són els més escoltats a casa i menys a la feina que els continguts radiofònics generalistes. En concret, un 75% de l’oferta esportiva de la ràdio s’escolta a casa, davant el 64% en el cas de la programació generalista, mentre que el 5% l’escolta a la feina, pel 17% en el cas de la generalista.