La cobertura mediàtica de la Llei del cinema s’ha centrat de forma gairebé exclusiva en els aspectes lingüístics i ha obviat altres facetes de la normativa, com ara les propostes per afavorir l’accés al cinema als discapacitats, la creació d’una xarxa concertada de sales o les limitacions a la venda de pel·lícules per lots.

Aquesta és una de les conclusions de l’informe La llei del cinema a la premsa, impulsat per l’observatori crític dels mitjans Media.cat, presentat aquest divendres als Cinemes Girona de Barcelona.

L’estudi, obra del periodista Ignasi Franch, analitza la cobertura que han donat durant la tramitació de la nova normativa els sis diaris generalistes de pagament amb més difusió a Catalunya: La Vanguardia, El Periódico, El País, El Punt, l’Avui i El Mundo.

Només el 5% dels articles han abordat la llei amb tota la seva complexitat sense prioritzar la llengua

L’informe indica que el 65% d’articles publicats pels rotatius analitzats s’han centrat de forma exclusiva en la visió lingüística de la llei; un 30% dels textos han prioritzat la qüestió de la llengua, tot i que, en menor mesura, han tocat altres aspectes de la normativa; i només en un 5% de les informacions han abordat la llei amb tota la seva complexitat i sense prioritzar-ne els aspectes que feien referència a quotes i sancions lingüístiques.

Segons l’informe de Media.cat aquesta “visió reduccionista” s’ha produït tant en la premsa contrària a la llei (El Mundo) com en la favorable (El Punt i l’Avui) o la que ha mantingut una posició neutral (La Vanguardia, El Periódico i El País). Segons l’observatori impulsat pel Grup de Periosites Ramon Barnils, aquest fet “implica un fracàs alhora de mostrar al públic lector, i a la ciutadania en el seu conjunt, la complexitat del tema tractat”.

Les agrupacions contràries obtenen molt pes en les informacions

L’informe també conclou que el Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya i la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics (Fedecine), agrupacions contràries a la llei, han esdevingut la font prioritària, per sobre d’entitats cíviques o d’altres agrupacions professionals, de tots els mitjans, inclosos aquells que s’han mostrat favorables a l’aplicació de la normativa.

Les declaracions dels diferents responsables d’aquests organitzacions tenen un pes prioritari en la majoria d’informacions, especialment les que ofereixen El Mundo i El País, on apareixen citacions directes o indirectes en més del 50% de les notícies al·lusives a la llei. A El Periódico i La Vanguardia el percentatge és del 50% i el 44,4%, respectivament, mentre que a l’Avui i El Punt són els mitjans menys receptius a l’hora d’emprar aquestes agrupacions com a font.

Els dos diaris amb seu a Madrid difereixen

L’estudi també remarca que, si bé La Vanguardia, El Periódico i El País no s’han significat en excés durant el debat generat per la Llei del cinema, els articles d’opinió d’aquests mitjans han estat “manifestament” favorables. De fet, el 100% dels articles d’opinió publicats pels tres mitjans “neutrals” és favorable a la llei.

Així mateix, l’informe de Media.cat conclou que els dos diaris amb seu a Madrid analitzats divergeixen de forma notable a l’hora d’abordar la normativa: El Mundo s’hi mostra obertament en contra, destaca exclusivament quotes i sancions, i no la contextualitza en cap cas; mentre que El País, si bé a nivell de titulació també opta per destacar els aspectes lingüístics, contextualitza la realitat de la llei i no es mostra bel·ligerant com el rotatiu d’Unidad Editorial.