Els principals diaris del País Valencià i de Catalunya defensen unànimement la creació d’una xarxa ferroviària que passi per l’anomenat corredor mediterrani, des d’Algecires fins a La Jonquera. Així ho indica un informe elaborat per l’Observatori Crític dels Mitjans Media.cat amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Professionals.

L’informe El corredor mediterrani a la premsa escrita catalana i valenciana”, presentat aquest dilluns, analitza els articles apareguts sobre el tema a 17 capçaleres de la premsa catalana i valenciana durant els primers sis mesos del 2010: La Vanguardia, El Periódico, Levante, Las Provincias, Avui, La Información, El Punt, Segre, Diari de Tarragona, Mediterráneo, Diari de Girona, Regió7, Diari de Sabadell, La Mañana, Diari de Terrassa, El 9Nou i el setmanari El Temps.

Segons el document, els diaris analitzats reflecteixen el consens entre empresaris i institucions locals i autonòmiques en favor de pressionar el Govern espanyol perquè acceleri la construcció de les infraestructures necessàries per impulsar la creació del corredor mediterrani.

Poca profunditat en la informació

Elaborat pels periodistes Gemma García i Carles Castro, l’informe indica que, en un 74% de les 388 notícies analitzades, el principal argument a l’hora de defensar l’eix ferroviari d’alta velocitat és de caire econòmic, mentre el 12% de les peces es basa en argumentacions exclusivament polítiques, i el 14% exposa ambdós motius.

L’informe conclou que existeix unanimitat sobre la necessitat del corredor mediterrani, tant entre els mitjans de comunicació, com en la classe política i la societat civil el reivindiquen, però que, en les informacions analitzades, aquest es tracta amb poca profunditat i manquen elements per a la seva comprensió per al públic no especialitzat.

A més, el document deixa palès que els mitjans de comunicació prioritzen les fonts polítiques per treure el tema en les seves informacions, però que, en canvi, els arguments econòmics pesen més a l’hora de defensar la realització d’aquesta infraestructura.

D’altra banda, l’informe assenyala que, tot i el considerable volum de peces on apareix l’eix ferroviari d’alta velocitat, són relativament poques les que descriuen de manera precisa i completa què és el corredor mediterrani. A més, remarca que no existeix un criteri unificat als mitjans per acotar-ne ni el marc territorial, ni el traçat ni l’àrea d’influència.

Las Provincias, el que més peces va publicar

Dels 17 mitjans analitzats, Las Provincias és el diari que més peces va publicar sobre el corredor mediterrani durant els sis primers mesos del 2010, amb un total de 126. El segueixen El Punt (63), La Vanguardia i el Diari de Tarragona (ambdós amb 40). L’informe recorda que Las Provincias i La Vanguardia van engegar de manera conjunta l’Observatorio del eje mediterráneo amb la finalitat de realitzar un seguiment informatiu de tot allò que afecta al corredor ferroviari d’alta velocitat.

Dels 17 diaris analitzats, només sis dediquen editorials al corredor mediterrani durant el període d’anàlisi: La Vanguardia (3), Las Provincias (3), El Temps (2), Diari de Girona (2), Las Provincias (2) i El Punt (1). Els 13 editorials publicats defensen aquesta infraestructura, majoritàriament amb arguments en clau econòmica.

Pel que fa als articles d’opinió, Las Provincias, amb 10 peces, és el diari que més espai dedica aquest gènere periodístic, seguit de La Vanguardia (8), El Punt (8) i el Diari de Tarragona (6). Per la seva part, Segre, Mediterráneo, Regió7, Diari de Sabadell i Diari de Terrassa no van publicar cap peça d’opinió durant els sis mesos analitzats.

Quant a entrevistes amb referències al corredor, 13 en total, tan sols La Vanguardia (3), l’Avui (3), El Temps (3), Las Provincias (2) i el Diari de Tarragona (2) en publiquen alguna.

Protagonista només en el 37% de les informacions

Amb tot, el corredor mediterrani no és el protagonista de la majoria de les peces analitzades a l’informe. De les 388 informacions, només esdevé el tema principal en 142 (el 37%), mentre que a la resta, 246 (el 63%), el concepte de corredor mediterrani hi apareix en un pla secundari.

La proporció és similar entre el mitjans valencians i els catalans. Mentre que el 39% de les peces valencianes tenen el corredor com a protagonista de la informació, les catalanes ho fan en el 35%.

L’informe remarca que les dades són especialment significatives pel que fa a Las Provincias, que tot i publicar el nombre més elevat de peces sobre el tema, tan sols 45 de les 126 tracten aquesta infraestructura com a protagonista.

De la resta de mitjans amb més de 10 peces publicades, únicament el setmanari El Temps (67%) i La Vanguardia (57%) compten amb un percentatge d’articles on el corredor és protagonista superior al 50%.

Poca varietat en les fonts consultades

El 51% de les peces publicades només compta amb actors d’àmbit polític com a principal font d’informació, mentre que el 18% només cita fonts empresarials, i el 17% de l’àmbit acadèmic. La resta de les peces combina més d’un tipus de font, majoritàriament citant fonts empresarials i polítiques (8%).

Pel que fa als articles d’opinió, la totalitat (47) estan escrits per persones favorables al corredor mediterrani, majoritàriament per actors de l’àmbit acadèmic (39 peces). De la resta, 5 articles pertanyen a fonts polítiques i 3 peces a fonts empresarials.

Un total de 13 entrevistes publicades fan alguna referència al corredor mediterrani: 5 són entrevistes a actors del sector empresarial, 5 més al polític, i 3 pertanyen a l’àmbit acadèmic.

Amb tot, l’informe considera que hi ha poca diversitat de fonts i la majoria dels articles només citen al ministre de Foment, José Blanco, un intermediari clau per defensar la infraestructura durant la Cimera Europea de ministres de transports celebrada a Saragossa el juny de 2010. La font empresarial més citada i rellevant en la defensa del corredor mediterrani va ser Ferrmed, un lobby multisectorial que defensa aquest eix viari.