3.19.000 persones, el 49,7% de la població catalana major de 14 anys, fa un consum intens de mitjans de comunicació: internet i mòbil, diaris, revistes, ràdio i televisió. A més, en els darrers quatre anys han crescut un 30,5% els mediaddictes. Aquestes són les dues principals conclusions de l’estudi El consum mediàtic d’alta intensitat a Catalunya. Technofreaks, diarívors, revistòmans, radiomaníacs i teleaddictes, realitzat amb dades del 2011 del Baròmetre.

El document indica que a Catalunya hi ha 163.000 technofreaks (el 2,5% de la població); 215.000 diarívors (3,3%); 744.000 revistòmans (11,6%); 771.000 radiomaníacs (12%) i 2.126.000 teleaddictes (33%). Amb tot, no hi ha ningú que faci un consum intensiu de tots els mitjans.

L’estudi analitza els públics que realitzen un alt consum mediàtic a Catalunya: radiografia els perfils sociodemogràfics, les característiques del seu consum, l’evolució que han experimentat en els últims anys, així com el seu consum cultural.

Technofreaks

Segons l’informe del Baròmetre, 448.000 catalans (el 7%) naveguen més de quatre hores al dia per internet (la mitjana de la població és de 67 minuts), mentre que 965.000 (15%) fan usos tecnològicament avançats del telèfon mòbil. Els technofreaks, consumidors intensius d’internet i de mòbil, sumen 163.000 persones, el 2,5% de la població.

El perfil és el d’un home d’entre 14 i 34 anys, treballador, amb estudis superiors o secundaris, residents en grans ciutats en una llar amb parella i fills, i gran consumidor cultural.

Diarívors

L’estudi indica que 2.853.000 catalans (el 44,3% de la població major de 14 anys) llegeix el diari cada dia dedicant-hi 21 minuts de mitjana. D’aquests, un 6% hi destina entre una i dues hores, mentre que el 2% ho fa més temps. En total, 215.000 persones són diarívors: el 8% dels lectors diaris i el 3,3% de la població.

El retrat és el d’un home major de 55 anys, pensionista, amb estudis superiors o secundaris, resident en nuclis urbans mitjans o petits en una llar amb parella sense fills, amb un consum cultural més elevat que la mitjana.

Revistòmans

4.262.000 persones (el 66,2% dels catalans) llegeix habitualment revistes i publicacions periòdiques una mitjana de 23 minuts per exemplar. D’aquestes, un 13% hi dedica d’una a dues hores, i un 6% més de dues. Així, 744.000 persones resulten revistòmans: un 19% dels lectors de revistes i l’11,6% de la població.

El perfil és el d’una dona d’entre 35 i 54 anys, treballadora, amb estudis superiors o secundaris, resident en municipis mitjans o petits, membre d’una llar amb parella sense fills i gran consumidora cultural.

Radiomaníacs

L’estudi indica que 3.622.000 persones escolten la ràdio diàriament a Catalunya (el 56,3%) una mitjana d’1 hora i 49 minuts. 771.000, però, ho fan de forma intensiva durant més de quatre hores, resultant el 21% dels que escolten la ràdio i el 12% del total de la població major de 14 anys.

El retrat del radiomaníac és el d’un home, de 35 a 54 anys, treballador, amb estudis secundaris, que viu en nuclis urbans mitjans o petits, amb un consum cultural més elevat que la mitjana.

Teleaddictes

A Catalunya veuen la televisió diàriament 5.906.000 persones (el 91,8%) una mitjana de 4 hores i 25 minuts. D’aquests, el 18% consumeix televisió entre cinc i set hores, mentre que un 18% ho fa més de set. En total, hi ha 2.126.000 teleaddictes: el 36% dels televidents i el 33% de la població.

El perfil és el d’una dona de més de 55 anys, jubilada o a l’atur, amb estudis secundaris i amb un consum cultural lleugerament inferior a la mitjana.

Els ‘mediaddictes’ creixen el 30,5%

Des del 2008, el nombre de mediaddictes ha passat de 2.370.000 persones (38% de la població) a 3.196.000 (49,7%), el que suposa un increment del 30,5%. Si concretem més en les diferents addiccions, veiem que els technofreaks són els que més incrementen: el 2008 representaven el 0,3% de la població hi ara són el 2,5%, vuit vegades més.

Pel que fa a la resta, el diarívors han passat del 2,4% del 2008 al 3,3 actual, un creixement del 38,8%; els revistòmans, del 9,6% a l’11,6, un 20,7% superior; els radiomaníacs, del 9,3% al 12, un 28,5% més; mentre que els teleaddictes creixen un gens menyspreable 46,1%, passant del 22,6% de fa quatre anys al 33% del 2011.