La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) i l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) han presentat aquest dilluns l’informe La comunicació a Catalunya. Resum 2010, realitzat amb dades dels tres darrers anys del Baròmetre.

El document indica que els mitjans digitals són els que més han augmentat la seva audiència durant el darrer any. Concretament, ho han fet un 18,4%, passant del 27,4% de penetració entre el total de la població catalana el 2009 fins al 32,5%. El 2008, aquest percentatge era del 17,9%.

Més internautes que lectors de diaris

A més, durant el 2010 el nombre de persones que naveguen diàriament per internet ha superat el de persones que llegeixen diaris. En concret, el 47,4% dels catalans es va connectar diàriament a internet (un 12,8% més que el 2008), mentre que el 42,1% va llegir diaris (un 1,8% menys que el 2009).

El mitjà que té més penetració entre la població continua sent la televisió, amb un 91,2%, dues dècimes menys que el 2009. Per darrere estan les revistes amb una penetració del 65,9% (+2,6%) i la ràdio amb el 55,1% (-0,5%).

Creix el consum de mitjans a internet

Durant el 2010, el consum de mitjans de comunicació dels catalans a la xarxa ha augmentat de forma generalitzada. El principal consum de mitjans a internet ha estat de premsa generalista, consumida per un 32,1% dels internautes, un 12,4% més que el 2009, quan era consumida per un 28,6%.

Per la seva part, la premsa esportiva és consumida a la xarxa per un 18,1% dels usuaris, quan el 2009 va ser un 14,3% (ha augmentat un 26,6%). Els webs de les ràdios han perdut una posició respecte fa un any, i és l’únic mitjà que cau. En concret, passa del 14,4% del 2009 al 14,1% del 2010, un 2,4% menys.

Quant a les pàgines de les televisions, passen de ser consumides per un 11,7% a un 12,5% (+6,7%), i els mitjans digitals veuen incrementat el consum del 7 al 8,2% (+16,2%).

Finalment, el consum de revistes a la xarxa ha passat del 7% al 8,1 (+16,1%), i el de premsa econòmica del 4,3% al 5,7 (+32,9%).

Es dupliquen els internautes a través de mòbil

L’informe també indica que internet cada cop té una major penetració entre la població. En concret, el 64,9% assegura haver-se connectat a internet els darrers 30 dies (un 7,7% més que el 2009, quan era un 60,2%), i el 47,4% s’hi ha connectat diàriament (un 12,8% més que fa un any, quan era un 42%).

A més, el nombre de catalans que navega per internet mitjançant el telèfon mòbil s’ha duplicat durant el 2010, tot i que la seva penetració entre la població encara és baixa. Concretament, un 5,9% de catalans consumeix internet a través del mòbil, quan el 2009 era el 2,9%.

Per altra banda, l’ús de les xarxes socials entre els catalans ha passat del 33,2% del 2009 al 53,1% actual, el que suposa un increment del 60%. També augmenta el nombre d’internautes que utilitza la xarxa per llegir o descarregar notícies, passant del 42,8% al 45,8 (un 7,1% més).

En canvi, la cerca d’informació a internet ha passat del 84,4% al 56,1%, el que suposa una davallada del 33,6%.

El consum de mitjans en català creix més que en castellà

El castellà és la llengua predominant en el consum de mitjans de comunicació a Catalunya, però durant el 2010, el consum de mitjans en català ha augmentat un 5,9%, mentre que en castellà ho ha fet un 0,9%.

En concret, a Catalunya, el 48,9% de la població consumeix televisió en català (un 1,2% més que el 2009); el 31,1%, internet (+8,6%); el 30,3%, revistes (+13,6%), i el 29,4%, ràdio (+10%). El consum de diaris en català és l’únic que durant el 2010 ha disminuït: ho fa un 6,3%, fins al del 12%.

Pel que fa al consum de mitjans en castellà, el 78,2% dels catalans consumeix televisió en aquesta llengua (un 0,7% més que el 2009); el 58,8%, internet (+5,1%); el 49,4%, revistes (+1,6%); un 35,9%, diaris (-0,6%), i un 33,2%, ràdio (-4,8%).

La ràdio presenta el consum més similar

El mitjà radiofònic és on hi ha un consum més equilibrat entre el català i el castellà. Concretament, el 53,3% dels oients escolten ràdio en català, mentre que el 60,2% ho fan en castellà. L’altre mitjà on el consum en català supera el 50% és el televisiu: un 53,6% dels telespectadors el consumeix en català, mentre que un 85,7% ho fa en castellà.

Per la seva part, el 47,9% dels internautes navega en català, el 90,7% en castellà, i el 14% en altres llengües; mentre que el 46% de lectors de revistes les consumeix en català, el 75% en castellà, i el 17,7% en altres llengües (aquesta xifra inclou les publicacions mixtes en català i castellà). Finalment, als diari és on hi ha menys lectors en català. Ho són el 28,6%, mentre que en castellà són el 85,2%.