Barcelona Activa ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar els serveis de comunicació i relacions públiques per als esdeveniments vinculats a les activitats de promoció dels diversos sectors de les indústries creatives.

El pressupost base de licitació és de 329.892,40 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable tres anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 31 de maig.