L’Ajuntament de Begur ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis de premsa, comunicació i difusió institucional, a més de la confecció, edició i maquetació, impressió i distribució de la revista municipal trimestral Es Pedrís Llarg.

El pressupost de licitació és de 62.720 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable tres anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 2 de novembre.