La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat ha obert la convocatòria de subvencions de 2022 a entitats privades sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvolupament d’iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l’enfortiment de l’espai català de comunicació.

La dotació és d’1.504.000 euros (60.000 més que en les dues anteriors convocatòries) i el termini per presentar sol·licituds finalitza l’1 d’abril.

Les actuacions subvencionables, són:

  • La realització d’activitats formatives, informatives i de difusió; l’organització de cursos, congressos, jornades, seminaris, conferències, exposicions, formació professional, i altres que tendeixin a la difusió i el coneixement dels mitjans de comunicació i el periodisme.
  • Actuacions de recerca, estudis i investigacions en l’àmbit dels mitjans de comunicació.
  • Projectes de modernització i millora tecnològica.
  • Activitats que fomentin la cohesió social i territorial de barris, municipis o comarques en relació amb el mitjà de comunicació.
  • Creació de noves àrees, departaments o unitats en benefici de la gestió interna de l’entitat i dels serveis que ofereix en l’àmbit dels mitjans de comunicació.
  • Iniciatives adreçades a ampliar el mapa informatiu i comunicatiu del sector.

En el cas de les activitats formatives, informatives i de difusió, només se subvencionarà la part estrictament vinculada amb l’activitat (ponents, lloguer de sales, material), i en queden específicament excloses les despeses de representació i restauració.