La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat ha obert la convocatòria de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital i en suport de paper, en català o en aranès, corresponents a l’any 2022.

La dotació és de 4.550.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 4 de maig.

Amb aquesta convocatòria, s’atén una reclamació del sector, ja que des de 2012 que no es convocaven aquest ajuts (aleshores, amb una dotació de 4.469.979 euros).

Requisits

Les actuacions subvencionables en aquesta línia, són:

  • Projectes per a l’edició de nous continguts addicionals, originals i propis, a una publicació ja existent.
  • Projectes per a l’edició en llengua catalana o aranesa d’una publicació ja existent.
  • Projectes per al redisseny de capçaleres ja existents.
  • Projectes per a millores en l’edició, la distribució i la promoció (en el cas de premsa en suport paper).
  • Projectes que impliquin la creació de continguts exclusius per a subscriptors de la publicació (en el cas de mitjans digitals).
  • Projectes que impliquin l’enfortiment de l’estructura empresarial.
  • Projectes de formació dels professionals.
  • Projectes que impliquin una innovació o millora substancial en l’aplicació o en l’ús de les noves tecnologies.
  • Projectes per a activitats externes vinculades a l’espai de comunicació.

Les bases estableixen com a requisits dels projectes que s’han de realitzar totalment durant l’any de la convocatòria, la llengua vehicular ha de ser el català o l’aranès, i han de complir les normes sobre protecció dels drets de propietat intel·lectual. A més, s’ha d’acreditar una plantilla mínima de tres persones amb jornada completa.

També consten com a requisits complir amb el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes, i promoure “un tractament dels continguts que respecti la dignitat de les persones com a subjecte periodístic i humà d’acord amb els principis de la professió periodística a Catalunya, una imatge plural dels dos sexes al marge d’estereotips sexistes i un ús no sexista dels llenguatges”.

La quantia de les subvencions no pot superar mai el 70% del pressupost total de l’activitat subvencionada.

Ajuts per combatre la crisi dels mitjans

El Govern considera que la situació de crisi en els mitjans provocada per la pandèmia de la covid-19 s’ha d’abordar a partir de quatre objectius: l’enfortiment de l’estructura empresarial, l’elaboració de continguts de qualitat en català o aranès, l’exploració de noves vies d’ingressos, i la inversió en tecnologia. Alhora, l’elaboració de continguts de qualitat “requereix recuperar i professionalitzar les plantilles, mitjançant la creació de llocs de treball i l’aposta per periodistes ben formats”, puntualitza.

Però per fer front amb “caràcter immediat” als problemes amb què es troben els mitjans, excepcionalment s’han suprimit els ajuts per a l’edició de noves publicacions, per considerar que és preferible reforçar les ja existents, i s’ha augmentat el percentatge màxim de la quantia de les subvencions.