La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat ha obert la convocatòria de subvencions a projectes que fomentin, consolidin i ajudin a la transició tecnològica de l’espai català de comunicació per a empreses privades titulars o arrendatàries de llicències per a la prestació de serveis de ràdio o televisió, en català o aranès, corresponents a l’any 2022.

La dotació és de 2.950.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 13 de maig.

Les actuacions subvencionables en aquesta línia d’ajuts, són:

  • Projectes que impliquin una innovació o millora substancial en la digitalització de l’equipament de realització, enregistrament i edició de so; l’adaptació de les infraestructures.
  • Projectes de formació dels professionals en el camp tècnic, acadèmic, de gestió empresarial o comercial, de perspectiva i impacte de gènere, o d’altres d’interès per al sector.
  • Projectes basats en aliances entre les empreses dels mitjans de comunicació que enforteixi el teixit empresarial de l’àrea geogràfica on estiguin ubicades.
  • Projectes relacionats amb l’elaboració de continguts nous, informatius, d’actualitat, propis, originals i en català o aranès.
  • Projectes adreçats a afavorir la transició tecnològica cap a la televisió d’alta definició.

Les bases estableixen com a requisits dels projectes que s’han de realitzar totalment durant l’any de la convocatòria, la llengua vehicular ha de ser el català o l’aranès, i han de complir les normes sobre protecció dels drets de propietat intel·lectual. A més, s’ha d’acreditar una plantilla mínima de tres persones amb jornada completa.

També consten com a requisits complir les normes vigents a Catalunya en matèria d’oferta, continguts i publicitat en la programació; complir amb el Codi Deontològic, i promoure “un tractament dels continguts que respecti la dignitat de les persones com a subjecte periodístic i humà d’acord amb els principis de la professió periodística a Catalunya, una imatge plural dels dos sexes al marge d’estereotips sexistes i un ús no sexista dels llenguatges”.

La quantia de les subvencions no pot superar mai el 70% del pressupost total de l’activitat subvencionada.

Unificació de línies

El Govern ha unificat en una sola línia les que antiguament s’adreçaven separadament a ràdios i televisions. Es tracta d’un primer pas per orientar aquests ajuts a mitjà-llarg termini cap a la producció de continguts sigui quin sigui el seu format. “Perquè això sigui possible, cal, a curt termini, donar suport a les empreses del sector tant per a projectes individuals com per a projectes col·lectius que impulsin les seves aliances, empresarials, econòmiques, socials, etc. per tal que introdueixin els ajustaments necessaris per adaptar-se a aquests freqüents canvis”, argumenta a les bases.

Uns objectius que, remarca, “són indestriables de la professionalització dels mitjans”. Per aquest motiu, els ajuts també tenen com una de les seves finalitats impulsar la creació de llocs de treball qualificats per tal de millorar la qualitat de les emissions, en un context d’incessant evolució tecnològica.