La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat ha obert la convocatòria de subvencions estructurals per a l’edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o aranès, corresponents a l’any 2022. La dotació és de 2.801.272 euros, un increment del 26,8% respecte de la convocatòria de 2021. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 24 de maig.

Aquesta és la darrera línia d’ajuts que restava pendent de convocar. Al març es van obrir les convocatòries de les subvencions estructurals a ràdios, televisions, mitjans impresos, i entitats i organitzacions professionals de la comunicació. I a l’abril es van convocar les recuperades subvencions a projectes per a mitjans impresos i digitals i per a ràdios i televisions.

Noves bases

Enguany, les bases reguladores de la línia d’ajuts als mitjans impresos han estat modificades. El nou text recupera el criteri inicial perquè aquests ajuts es dirigeixin únicament als mitjans digitals que s’allotgin en dominis de titularitat de la mateixa persona física o jurídica que n’és l’editora. Això n’exclou aquells que empren subdominis d’un domini de titularitat d’altri.

Aquest va ser el criteri amb el qual es van establir les bases d’aquestes subvencions, però atenent a una “situació conjuntural que afectava el sector”, posteriorment es va admetre la possibilitat de concórrer a les convocatòries als mitjans allotjats en subdominis de titularitat aliena.

El Govern entén que aquesta situació “s’ha vist ja pràcticament superada”, per la qual cosa considera que “el més convenient” és posar fi a aquest “règim excepcional” i modificar les bases per tornar a introduir la vinculació entre la titularitat del mitjà i del domini.

Així doncs, en les noves bases reguladores de les subvencions estructurals a mitjans digitals s’han modificat o suprimit aquells apartats on es contenen les referències a l’acreditació de la cessió d’ús d’un subdomini.