El Consell Comarcal del Berguedà ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis integrals de comunicació. L’objecte del contracte inclou els serveis de premsa; de comunicació i difusió institucional; de gestió de la publicitat i els mitjans de comunicació, i els de promoció de la institució.

El pressupost base de licitació és de euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 26 de juliol.