El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha posat en marxa la 18a edició dels Premis El CAC a l’escola. L’objectiu dels guardons és fomentar l’educació en comunicació audiovisual i impulsar-ne la incorporació en el currículum escolar. El termini per presentar treballs finalitza el 15 de març de 2021 i el lliurament dels guardons tindrà lloc al maig o el juny.

La categoria A per a centres educatius compta amb modalitats per a segon cicle d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària; cicles mitjà i superior d’educació primària; educació secundària obligatòria i cicles de formació professional bàsica; batxillerat; cicles formatius de grau mitjà i superior; treballs de ràdio; treballs de centre, i la nova de treballs de centres d’educació especial.

Els treballs han d’estar relacionats amb experiències que incorporin l’educació en comunicació audiovisual al centre, amb una incidència especial en la percepció, l’anàlisi i la producció en l’àmbit audiovisual, o amb experiències educatives de foment de bons hàbits de consum audiovisual en l’entorn familiar.

En total, en aquesta categoria s’atorgaran 12 guardons, els diners dels quals es destinen als centres: un primer premi de 1.000 euros i un segon de 500 euros, excepte per a les modalitats de batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, treballs de centre i treballs de centres d’educació especial, amb un únic premi de 1.000 euros.

La categoria B per treballs de recerca de batxillerat compta amb dues subcategories, una per a treballs de recerca i una altra per a produccions audiovisuals realitzades en el marc del treball de recerca. Els treballs han d’estar relacionats amb el món de l’audiovisual i poden incloure una creació audiovisual. La temàtica de les produccions és lliure.

En aquesta categoria s’atorgaran tres guardons, que es destinaran als alumnes: un primer premi de 1.000 euros i un segon de 500 euros per als treballs de recerca, i un únic de 1.000 euros per a les produccions audiovisuals.

Finalment, la categoria C per al professorat és per a treballs que abordin experiències educatives que incorporin l’educació en comunicació en el currículum d’educació infantil, primària i/o secundària, així com l’avaluació o rúbrica docent que se’n fa, o experiències educatives de foment de bons hàbits de consum audiovisual en l’entorn familiar.

En aquesta categoria s’atorgarà un primer premi dotat amb 1.000 euros i un segon de 500 euros.