El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha rebatejat els Premis El CAC a l’escola com a Premis eduCAC. D’aquesta manera, els guardons adopten el nom del programa d’educació en comunicació de l’ens regulador. La convocatòria de la 19a edició dels guardons estarà oberta fins al 14 de març de 2022.

L’objectiu dels Premis eduCAC es preserva: fomentar l’educació en comunicació audiovisual i impulsar-ne la incorporació en el currículum escolar. També es manté el format amb tres categories.

La categoria A per a centres educatius compta amb modalitats per a segon cicle d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària; cicles mitjà i superior d’educació primària; educació secundària obligatòria i cicles de formació professional bàsica; batxillerat; cicles formatius de grau mitjà i superior; treballs de ràdio; treballs de centre, i treballs de centres d’educació especial.

Els treballs han d’estar relacionats amb experiències que incorporin l’educació en comunicació audiovisual al centre a través de l’anàlisi i/o la producció en l’àmbit audiovisual, o amb experiències educatives de foment de bons hàbits de consum audiovisual en l’entorn familiar.

En total, en aquesta categoria s’atorgaran 12 guardons, els diners dels quals es destinen als centres: un primer premi de 1.000 euros i un segon de 500 euros, excepte per a les modalitats de batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, treballs de centre i treballs de centres d’educació especial, amb un únic premi de 1.000 euros.

La categoria B per treballs de recerca de batxillerat compta amb dues subcategories, una per a treballs de recerca i una altra per a produccions audiovisuals realitzades en el marc del treball de recerca. Els treballs han d’estar relacionats amb el món de l’audiovisual, des d’una perspectiva pràctica o d’anàlisi crítica, i poden incloure (o no) una creació audiovisual.

En aquesta categoria s’atorgaran tres guardons, que es destinaran als alumnes: un primer premi de 1.000 euros i un segon de 500 euros per als treballs de recerca, i un únic de 1.000 euros per a les produccions audiovisuals.

Finalment, la categoria C per al professorat és per a treballs que abordin experiències educatives que incorporin l’educació en comunicació en el currículum d’educació infantil, primària i/o secundària, així com l’avaluació o rúbrica docent que se’n fa, o experiències educatives de foment de bons hàbits de consum audiovisual en l’entorn familiar.

En aquesta categoria s’atorgarà un primer premi dotat amb 1.000 euros i un segon de 500 euros.