El Consorci Hospitalari de Vic ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar la gestió del servei de comunicació de la institució, a més de l’empresa Serveis Auxiliars a la Sanitat i la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu.

El pressupost base de licitació és de 174.704,58 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable tres anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 2 de maig.