La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat de les Illes Balears ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar el servei de compra d’espais publicitaris en suports exteriors (opis i autobusos) per a la publicitat institucional.

El pressupost base de licitació és de 180.735 euros (sense IVA) per un contracte fins al 30 de novembre de 2023 (prorrogable un màxim d’un any). El termini per presentar ofertes finalitza el 30 de gener.