El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha obert un procés de licitació per contractar una agència de mitjans que dugui a terme els serveis de disseny de l’estratègia i pla de mitjans de comunicació; la planificació, la negociació de les tarifes i descomptes, la contractació dels espais publicitaris, i l’anàlisi i seguiment de les campanyes.

El pressupost base de licitació és d’1.809.917,36 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza l’11 de novembre.

La licitació consta de quatre lots. Un per al mercat estatal i català (dotat amb 574.380,16 euros), un altre per al francès (452.066,12 euros), un altre per al mercat internacional (608.264,46 euros) i un quart específic d’operadors turístics del Patronat per als mercats estatal i internacional (175.206,62 euros).