L’Ajuntament de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar la gestió de la comunicació de la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària.

El pressupost base de licitació és de 159.297,85 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 8 de febrer.

La licitació consta de quatre lots: un per a la gestió, redacció i manteniment de continguts dels canals i disseny de materials; impressió de materials; disseny gràfic i maquetació de documents, i manteniment i actualitzacions del web.