L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona ha obert un procés de licitació per adjudicar els serveis de gestió, creació, redacció, actualització i manteniment tècnic dels webs i del seu contingut periodístic, gràfic i audiovisual.

El pressupost base de licitació és de 94.654,89 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 13 de gener.