L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de redacció, disseny, maquetació i impressió del butlletí municipal, el qual es publica cada dos mesos.

El pressupost base de licitació és de 22.000,02 euros anuals (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats més). El termini per presentar ofertes finalitza el 16 de juny.