La Comissió Europea ha posat en marxa una convocatòria de propostes per al projecte pilot Monitor de propietat dels mitjans. La iniciativa està oberta a organitzacions sense ànim de lucre (privades o públiques), organitzacions internacionals, universitats, institucions educatives i centres de recerca que treballin en el camp de la llibertat i el pluralisme dels mitjans de comunicació. El pressupost és d’un milió d’euros i el termini per presentar propostes finalitza el 9 de febrer.

El projecte crearà una eina per informar millor sobre les intervencions normatives i polítiques que donin suport a la llibertat i el pluralisme dels mitjans, delimitant clarament on rau la propietat, fent més visibles els possibles problemes, i ajudant a millorar la comprensió del mercat dels mitjans.

Més concretament, amb el projecte es busca proporcionar una base de dades amb informació sobre la propietat dels mitjans per estat, avaluar els marcs legals rellevants, i identificar els possibles riscos per a la transparència.

La Comissió considera necessària aquesta eina a causa de les tendències creixents de concentració de la propietat en mitjans i els consegüents riscos per al pluralisme mediàtic.