El consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha obert la convocatòria del concurs per ocupar la direcció general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, l’empresa que gestiona À Punt Media. Actualment el càrrec l’ocupa el periodista Alfred Costa, que finalitzarà el mandat al març, i que podria tornar a presentar candidatura.

La CVMC ofereix un contracte d’alta direcció per un període de tres anys. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 de desembre.

Les persones candidates han de tenir almenys una titulació universitària amb nivell de grau o equivalent, i acreditar experiència professional en el sector de la comunicació. També es demana experiència en la gestió en funcions d’administració, alta direcció, control o assessorament, o en funcions de similar responsabilitat en entitats públiques o privades.

Les persones interessades també han de presentar un projecte per À Punt Mèdia a tres anys vista on s’han de definir els objectius, les línies d’actuació i les estratègies d’implementació. El document també ha de recollir la valoració de la situació dels mitjans de comunicació públics de la Generalitat Valenciana i les propostes de millora.

Les sol·licituds seran analitzades per la comissió de valoració (formada per cinc del consell rector de la CVMC), que seleccionarà un màxim de tres candidatures, a les quals es realitzaran entrevistes. En la valoració final, el projecte presentat puntuarà un 50% i el currículum i l’entrevista l’altre 50%.

La persona escollida ha de rebre el vistiplau de tres cinquenes parts del consell rector de la Corporació. Posteriorment, compareixerà en comissió parlamentària perquè s’aprovi la seva candidatura almenys per majoria absoluta. Si es denega, l’òrgan de govern de la CVMC haurà de presentar una altra candidatura per al càrrec.