El Departament de Cultura ha obert el procés de licitació per contractar el subministrament de publicacions periòdiques per al Servei de Biblioteques de la Generalitat i les biblioteques públiques de les demarcacions de Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre i Barcelona per al 2023.

El pressupost de licitació global és de 636.136,81 euros (sense IVA) per un contracte d’un any. El termini per presentar ofertes finalitza el 24 d’octubre.

La licitació consta de dos lots: un per al subministrament de revistes en català i occità (amb un pressupost de 275.577,71 euros), i un altre per a les revistes en castellà i altres llengües (360.559,10 euros).

Les empreses licitadores poden presentar ofertes per als dos lots, però només podran ser adjudicatàries d’un d’ells, a no ser que en algun hi hagi manca de concurrència.