El Departament de Cultura de la Generalitat ha posat en marxa un procés se licitació per adjudicar els serveis de disseny 2D i 3D de materials per a campanyes institucionals de promoció de l’ús de la llengua catalana.

En el marc de les polítiques de foment de la llengua i amb el propòsit de disposar de material base per a les accions comunicatives que es portaran a terme al llarg d’aquesta legislatura, la Conselleria necessita contractar el disseny d’un personatge protagonista, uns escenaris i unes músiques originals per a campanyes globals o sectorials dins dels àmbits de competència de la Generalitat.

El pressupost base de licitació és de 99.960 euros (sense IVA). El termini per presentar ofertes finalitza el 9 de gener. L’empresa adjudicatària haurà de lliurar tot el material al Departament de Cultura en el termini de 21 dies naturals des de la formalització del contracte.