El Departament de la Presidència ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació del servei de seguiment de mitjans de comunicació i xarxes socials quan facin referència a l’acció del Govern de la Generalitat i altres temes d’interès del mateix Executiu.

El pressupost de licitació conjunt és de 59.132,30 euros (sense IVA) per un contracte d’un any fins al 31 de desembre de 2023 (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 7 de novembre.

L’adjudicació es divideix en dos lots. El primer és per al seguiment de mitjans impresos, digitals, televisions i ràdios (dotat amb 41.068,83 euros). I el segon per al seguiment de les xarxes Twitter, Instagram i Facebook (18.063,47 euros).

No hi ha limitació de lots a una mateixa empresa licitadora. L’adjudicació es realitzarà en funció de la millor oferta presentada per a cada lot.