El Departament d’Economia i Hisenda ha obert el procés de licitació per als serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació que porti a terme la Generalitat mitjançant els seus departaments i els organismes i entitats que en depenen.

El pressupost base de licitació és de 58 milions d’euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogables un any més). El termini per presentar ofertes finalitza el 20 de gener.

La licitació consta de dos lots. El primer lot és el multimèdia i correspon als serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en televisió, mitjans impresos, ràdio, exterior, mitjans digitals i xarxes socials i internet, noves tecnologies i nous dispositius digitals i/o interactius (a excepció d’aquelles actuacions vehiculades exclusivament a través de mitjans digitals i/o xarxes socials).

Així doncs, el segon lot és per als serveis de gestió integral i inserció de publicitat institucional en les actuacions de comunicació vehiculades únicament en mitjans digitals i/o xarxes socials.

Les empreses licitadores només poden presentar oferta per un dels dos lots. El primer lot s’adjudicarà a un màxim de quatre empreses licitadores i el segon a un màxim de sis.

El valor estimat de l’acord marc és de 87 milions d’euros (sense IVA): 60 milions per al primer lot, 27 milions per al segon. Les quantitats s’han calculat tenint en compte la despesa que potencialment es generaria durant tota la possible durada del contracte (incloent-hi la possible pròrroga) i sobre la base de l’import de l’estimació de consum prevista per al 2022 de tots els departaments de la Generalitat i els organismes i entitats que en depenen.