La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya ha obert un procés de licitació per adjudicar el servei de difusió publicitària dels programes formatius i la promoció de continguts a nivell estatal i internacional.

El pressupost conjunt és de 5.644.246,06 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable quatre anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el proper 10 de gener.

La licitació consta de dos lots. Un per a la difusió publicitària dels programes formatius (display, premsa, ràdio, publicitat exterior, publicitat digital smart tv i e-mailing) dotada amb 5.192.746 euros, i un altre per a la difusió i promoció de continguts (canal promoted) amb una dotació de 451.500 euros.

Una mateixa empresa pot optar i adjudicar-se els dos lots.