La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya ha obert un procés de licitació per adjudicar el servei de difusió publicitària dels programes formatius i la promoció de continguts a nivell estatal i internacional.

El pressupost conjunt és de 6.791.458,36 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable quatre anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el proper 21 de desembre.

La licitació consta de quatre lots: display i publicitat digital smart TV (dotat amb 2.746.169,57 euros); premsa, ràdio i publicitat exterior (1.422.350,01 euros); e-mailing (1.535.880,45 euros), i difusió i promoció de continguts – canal promoted (237.058,33 euros).

Una mateixa empresa pot optar i adjudicar-se tots els lots.