La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar els serveis de producció editorial de les revistes acadèmiques de diferent periodicitat i temàtica.

Es tracta de les publicacions científiques Artnodes, BiD, Digithum i IDP, i les divulgatives Oikonomics, COMeIN i Mosaic.

El procés de producció de les capçaleres de la UOC inclou la preedició; el tractament lingüístic (correcció / traducció); la maquetació i el tractament gràfic, i la publicació.

El pressupost màxim de licitació és de 234.350 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable tres anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza l’11 de maig.