La Universitat Politècnica de Catalunya ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar el servei de seguiment informatiu de les notícies publicades i emeses sobre la institució als mitjans de comunicació.

El pressupost base de licitació és de euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable tres anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 30 de març.