La Xarxa Audiovisual Local ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de gestió per a la inserció de la publicitat en mitjans impresos, digitals, ràdios, televisions i suports exteriors.

L’adjudicatària haurà de cobrir les diferents campanyes publicitàries de la XAL per a la programació d’estiu fins a esgotar la xifra màxima de la contractació, d’acord amb les condicions econòmiques ofertes pel contractista.

El pressupost base de licitació és de 213.900 euros (sense IVA) per un contracte de tres mesos. El termini per presentar ofertes finalitza el 10 de juny.

L’òrgan de contractació tindrà en compte com a únic criteri de valoració l’oferta econòmica, basada els descomptes aplicables sobre les tarifes i la comissió d’agència.