L’Agència Catalana de Notícies ha obert una convocatòria per ampliar borsa de treball de redactors multimèdia convocada a l’octubre per cobrir les vacants temporals que es puguin produir fins al 31 de desembre de 2023. El termini per presentar sol·licituds finalitza el proper 10 de gener.

Les persones concurrents a la borsa de treball podran ser convocades per cobrir una baixa temporal allà on es produeixi, sigui a Catalunya o a les delegacions de l’ACN fora del Principat.

En principi la jornada és de 37,5 hores setmanals amb una retribució de 29.163,54 euros bruts anuals (o la part proporcional si la vacant a cobrir és de menys de 37,5 hores).

Com a requisits es demana tenir titulació universitària en matèria de Periodisme o Comunicació Audiovisual; coneixements orals i escrits de nivell de suficiència en català (equivalent a C1), i experiència professional en mitjans de comunicació.

Procés de selecció obert

En paral·lel, l’Agència Catalana de Notícies ha obert la convocatòria d’un procés de selecció per cobrir tres llocs de treball de redactor: un per a la secció de política, i dos per al portal en anglès Catalan News. El termini per presentar candidatures finalitza el 9 de gener.