L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals. El període subvencionable és de l’1 de novembre de 2021 al 31 d’octubre de 2022. La dotació és de 100.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 15 de juny.

L’objecte d’aquests ajuts és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses productores o distribuïdores independents que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual; és a dir, a l’assistència a fires, mercats i activitats d’indústria.

Són subvencionables les despeses de viatges de prospecció de mercats, de viatges per assistir a fires internacionals, de les acreditacions, les despeses derivades de la contractació de projeccions, de producció de material promocional.

No són subvencionables les despeses de manutenció, de transports urbans, de marxandatge, de premsa, les despeses relacionades amb la presentació d’obres, les d’activitats de caràcter acadèmic o formatiu, i les de muntatge i producció d’estands.

La subvenció cobreix com a màxim el 50% del cost total del projecte, fins a un topall de 5.000 euros per a empreses productores i de 8.000 per a distribuïdores, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000 euros.