L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la producció de sèries audiovisuals de ficció. La dotació és de 2,8 milions d’euros, un increment del 133,33% respecte als 1,2 milions de la convocatòria de 2020. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 27 de juliol.

Les sèries que optin als ajuts han de tenir un mínim de quatre capítols i un màxim de 13, amb una durada global d’entre 200 i 650 minuts, i un pressupost mínim d’1,7 milions. Únicament són subvencionables les primeres temporades.

Les empreses productores independents sol·licitants han de tenir una participació mínima, tant en el finançament com en els drets d’explotació, del 25% del pressupost total del projecte. A més, no poden tenir una participació únicament financera.

En el moment de presentar la sol·licitud s’ha de tenir garantit un mínim del 40% del finançament del projecte i s’ha de disposar d’un contracte o carta de compromís amb un canal de televisió o una plataforma de vídeo a la carta de pagament accessible des de l’Estat. A més, una sola TV o plataforma no pot tenir més d’un 70% dels drets de la sèrie.

La quantia màxima de la subvenció és de 400.000 euros amb un topall del 50% de la despesa que assumeix la productora sol·licitant.