L’Institut de Cultura de Barcelona ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar els serveis de seguiment i gestió qualitativa dels continguts dels webs i xarxes socials dels diferents equipaments i programes que gestiona, així com de la comunicació digital i offline.

El pressupost base de licitació és de 59.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza l’1 de febrer.