L’Institut de Cultura de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei d’atenció especialitzada als mitjans de comunicació per donar cobertura a diferents festivals que organitza. S’ofereix un contracte d’un any (prorrogable un més) i el termini per presentar ofertes finalitza el 28 de desembre.

La licitació consta de tres lots. Un per la gestió dels festivals d’arts escèniques: Grec Festival de Barcelona, Dansa Quinzena Metropolitana i Mercè Arts de Carrer (dotat amb 19.500 euros). Un segon per als festivals literaris: BCNegra, Barcelona Poesia i Festival 42 (9.000 euros). I un tercer per als festivals musicals: BAM, Acció Cultura Viva i Mercè Música (6.500 euros).

Es poden presentar ofertes per a tots els lots, si bé únicament es pot adjudicar un únic lot per empresa licitadora.