L’Institut Barcelona Esports ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis de gestió de continguts, redacció, manteniment, disseny i gestió social media dels diferents canals de comunicació digital, fonamentalment webs, butlletins i xarxes socials.

El pressupost base de licitació és de 135.245 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable quatre anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 25 de març.