L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona ha obert un nou procés de licitació per adjudicar els serveis de gestió, creació, redacció, actualització i manteniment tècnic dels webs i del seu contingut periodístic, gràfic i audiovisual.

El pressupost base de licitació és de 94.654,89 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 21 de març.

El servei ja va sortir a licitació el passat desembre, però va quedar deserta, ja que l’única candidatura presentada va ser exclosa perquè la proposta tècnica presentada no assolia el llindar mínim de qualitat establert en el plec.