L’Institut Ramon Llull ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya. La subtitulació s’ha de realitzar durant el 2022. La dotació és de 85.000 euros i el termini per presentar-s’hi finalitza el 21 de març.

L’objecte d’aquests ajuts és afavorir i impulsar la presència a l’exterior de la creació cinematogràfica catalana. És subvencionable la subtitulació de curtmetratges i llargmetratges de ficció, documental o animació, així com de documentals de televisió i documentals web.

No són objecte d’aquesta convocatòria les sèries i cadascun dels seus capítols per separat, les minisèries i les obres audiovisuals amb una finalitat de promoció comercial; ni les produccions que formin part de l’àmbit de les arts visuals; ni les emmarcades en la formació; ni la subtitulació en català o aranès.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables (la traducció i la subtitulació), amb un màxim de 9.000 euros.