L’Ajuntament de Reus ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis de planificació, negociació i inserció d’espais publicitaris de la institució, els seus organismes autònoms i les empreses municipals als mitjans de comunicació.

El pressupost base de licitació és de 935.087,60 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 31 de març.