L’Ajuntament de Ripoll ha posat en marxa un procés de licitació per adjudicar el servei per a la inserció publicitària institucional en mitjans de comunicació.

El pressupost base de licitació és de 79.256,19 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 15 d’octubre.

El contracte consta de tres lots: per a premsa escrita (dotat amb 29.752,06 euros), ràdio (9.834,71 euros) i televisió (39.669,42 euros). Els licitadors es poden presentar a tots els lots, però només se’n poden adjudicar un.