RTVE ha posat en marxa un procés de licitació per adjudicar l’organització de les oposicions per a la cobertura de diferents llocs de treball corresponents a les convocatòries d’ocupació indefinida que realitzarà l’ens properament.

El servei inclou la implementació de la plataforma informàtica per a la inscripció de candidatures; la gestió de la documentació aportada; la realització de les proves teòriques, la valoració dels mèrits, el suport a RTVE en la realització de les proves pràctiques, i la proposta d’assignació de places.

Addicionalment, l’adjudicatària també haurà de prestar suport en relació als processos interns de selecció de promoció i canvi d’ocupació a la corporació pública.

El preu base de licitació és de 931.592 euros (sense IVA) per un any de contracte (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 8 d’octubre.

Sense mitjans

RTVE argumenta que la complexitat del procés de selecció, així com el volum de candidatures previst, “fa necessari comptar amb recursos externs especialitzats” en aquest tipus d’oposicions, ja que no compta amb els mitjans suficients.

En la memòria justificativa, la corporació també apunta que l’objecte del contracte que ara ha tret a licitació no havia estat contractat per RTVE amb anterioritat.