El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de comunicació i gestió de xarxes.

Els treballs objecte del contracte són, principalment, la redacció del pla de comunicació i el pla de mitjans, la seva execució i seguiment, i la gestió de la presència del Consorci a les xarxes socials.

El pressupost base de licitació és de 72.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 3 de març.