Transports de Barcelona ha endegat un procés de licitació per a la contractació d’una empresa de serveis audiovisuals.

El servei consisteix en, per una banda, enregistrar i documentar algunes de les accions que es realitzen a TMB amb suport audiovisual, i per l’altra realitzar continguts que donin suport a les diferents accions i projectes corporatius. El contracte inclou tant la producció com la postproducció.

El pressupost base de licitació és de 100.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 26 de novembre.