L’Ajuntament de Vidreres ha obert el procés de licitació per adjudicar la gestió de les publicacions, el web i les xarxes socials municipals, per donar resposta a les necessitats de difusió i presència institucional.

El servei es concreta en l’edició d’un butlletí trimestral; l’elaboració de la revista trimestral Rec Clar; la confecció del llibret de la Festa Major; la gestió i actualització del web de l’Ajuntament, i la gestió i dinamització de les xarxes socials municipals.

El pressupost base de licitació és de 54.995,96 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 18 de gener.