L’Associació Ona Mediterrània ha posat en marxa Ploma.cat, una nova revista digital centrada en el pensament, la cultura i l’art generats les Illes Balears generats a les Illes Balears. La publicació estarà fortament vinculada al diari dBalears (de la mateixa editora), que dedicarà un espai a informar de les novetats publicades a Ploma.cat.

La nova capçalera tindrà una dotzena de focus temàtics: idees; creació literària i llibre; cultura; cultura popular; cultura audiovisual; música; poesia; llengua; arts escèniques; arts visuals; institucions, entitats culturals, centres de producció i difusió de la cultura; i patrimoni cultural material i immaterial.

Ploma.cat disposarà properament d’un consell editorial que serà el responsable d’establir els criteris de publicació i de seleccionar les contribucions.