El sector dels mitjans hiperlocals s’està consolidant al Regne Unit, segons un estudi realitzat per quatre professors universitaris. El treball indica que tres quartes parts d’una mostra de 183 mitjans en línia porta en marxa més de tres anys, i un terç ja supera els cinc.

Amb tot, els autors adverteixen que, malgrat la major part dels seus impulsors no es guia per un interès econòmic, l’escassetat de recursos que generen podria comprometre la seva sostenibilitat a llarg termini.

L’estudi també indica que al voltant del 70% d’aquests mitjans es considera una fórmula de participació en la vida de la comunitat, i la meitat es veu com a periodisme local i l’altra meitat com a fórmula d’activisme ciutadà.

La major part dels ingressos d’aquests mitjans procedeixen de la publicitat, malgrat són molt escassos: el 12% dels enquestat diu obtenir menys de 100 lliures al mes (uns 126 euros) i el 13% més de 500 lliures (630 euros).

Així doncs, la major part dels que treballen en aquest tipus de mitjans ho fan a temps parcial (un 57% hi dedica fins a deu hores a la setmana), i només una minoria s’hi dedica a temps complet (l’11% hi treballa més de 40 hores setmanals).

Els àmbits temàtics dels mitjans hiperlocals de l’estudi van des de les informació de la vida cultural i ciutadana i dels esdeveniments de la comunitat, fins a la informació i el seguiment de les administracions locals.

Font: DigiMedios