Durant el 2012, el Financial Times ha incrementat el nombre de subscriptors de l’edició digital un 18% fins als 316.000. D’aquesta manera, supera per primer cop la circulació de l’edició impresa, que és de 286.000 exemplars. En total, la circulació de pagament és de 602.000 exemplars, lleugerament superior a la del 2011.

A més, el diari econòmic, que fa un mes va anunciar que es centraria en el negoci digital, destaca que el 15% dels subscriptors visita el web a través de dispositius mòbils, via que en el cas del trànsit total ja suposa el 30% de les visites.