El Parlament israelita ha aprovat una primera lectura (de les tres necessàries) d’un projecte de llei que permetria demandar per difamació un mitjà de comunicació tot i que no hi hagi proves.

El projecte, aprovat amb 42 vots a favor i 31 en contra, és una esmena de l’actual normativa i, a banda d’una compensació proporcional pel dany causat, també suposaria el pagament d’uns 53.000 euros sense tenir que presentar proves per demostrar els fets.

Els crítics consideren que l’esmena és un perill per a la llibertat d’expressió i per a la premsa independent.