La radiotelevisió pública britànica crearà una pàgina web específica perquè els telespectadors puguin presentar les seves queixes respecte als continguts que emeten els mitjans del grup. D’aquesta manera, la BBC vol que el mecanisme de denúncies sigui més ràpid, simple i entenedor.

La BBC rep a l’any unes 240.000 queixes, de les quals el 94% es responen abans de deu dies. Ara, la corporació elaborarà una guia per als espectadors sobre el protocol a seguir per presentar les reclamacions, escurçarà els terminis per respondre les denúncies, i nomenarà un encarregat de queixes.